گل باغ زندگیمون

رشد هفته به هفته نوزادم-ماه سوم

ماه سوم -هفتۀ 1:

کودک:

ملاحظه می کنید که در این هفته کودکتان برای مدت طولانی تری در روز بیدار می ماند. همچنین حرکات او بسیار متوازن تر شده و حرکات لرزشی غیر ارادی نوزادی اش جای خود را به حرکت دایره وار دستها و پاها می دهد. بنابراین به او فرصت و فضای کافی بدهید تا بتواند عضلاتش را ورزش دهد. یک پتو روز زمین بیاندازید و در حالیکه همه چیز را از اطرافش جمع می کنید به کودکتان اجازه دهید زمانی را بر پشت و زمانی را بر روی شکم بخوابد تا با این حرکات عضلاتش را قوی کند.

مراحل رشد کودک:

رشد فیزیکی:

- اگردستۀ جقجقه را به سمت اونزدیک انگشتانش بگیرید به احتمال زیاد دستش را به طرف جقجقه برده و آنرا می گیرد.
- برخی از کودکان با گرفتن جقجقه آنرا تکان داده و حتی ممکن است با شنیدن صدای بخندند.
- در این زمان کودک شما قادر است به طور کامل سر و گردنش را صاف نگه دارد.
- همچنان مشتهایش جمع هستند و اگر انگشتتان رابه سمت دستش ببرید آنرا می گیرد.

رشد ذهنی:

- او اکنون در طول شب برای مدت طولانی تری می خوابد بنابراین از همین الان یک روتین برایخوابش درست کنید تا او بداند که با فرا رسیدن شب زمان خواب می رسد.
- او اکنون تفاوت بین چهره های آشنا و غریبه را می داند. اگر قصد بازگشت به کار دارید بهتر است او را به دیدن چهره های ناآشنا عادت دهید ولی او را مجبورنکنید که بغل کسانی که کمتر می شناسد برود. اجازه دهید او شما را برای این کار راهنمایی کند و به خواستۀ او توجه کنید.
- کودک همچنان از موسیقی و صداهای گوناگون بسیار لذت می برد. برای او انواع موسیقی ها به خصوص موسیقی کلاسیک بگذارید و از آن بهتر خود برای او آواز بخوانید.

رشد احساسی:

-کودک شما اکنون چهرۀ افراد نزدیک خانواده را می شناسد و با دیدن آنها عکس العمل نشان می دهد.

-- او ممکن است بادیدن چهره های غریبه نیزلبخند بزند.

- به حرفهای شما گوش می دهد. پس هر کاری در طول روز می کنید برای او توضیح دهید.

چه چیزهایی ممکن است در ماه سوم -هفتۀ 1 شما را نگران کند؟

سندرم مرگ ناگهانی کودک بزرگترین کابوس هر پدر و مادر است. حتماً نکات ایمنی در این مورد را مطالعه کرده و عادات خوابیدن کودک خود را صحیح پایه گذاری نمایید.

اسباب بازی های مناسب سن کودک:

- جقجقه
- موبایل های بالای تخت نوزاد که می چرخند و آهنگ می زنند.
- اسباب بازی های نرم و پارچه ای
- اسباب بازی هایی که چراغ دارند.
- آینه های نشکن
- آلات موسیقی اسباب بازی
- اسباب بازی های براق(کاغذ آلومینیوم هم جواب می دهد)
- زیر اندازهایی که رویشان عکس های رنگارنک دارند و از آنها عروسک آویزان است (Play Mats or Gyms )
- توپهای سبک

پارسال این موقع.....

پارسال این زمان شما حتی هنوز باردار نشده بودید. باورتان می شود که زمان چقدر سریع می گذرد! بنابراین از هر لحظۀ با نوزاد بودنتان لذت ببرید زیرا قیل از اینکه متوجه شوید می بینید که فرزندتان تبدبل به یک کودک نوپا شده که ایده ها و نظرات خود را دارد و کلمۀ مورد علاقه اش نیز «نه» گفتن است! آیا تا کنون شروع به نوشتن خاطرات کودکتان کرده اید؟ اگر نه حتماً توصیه به این کار می کنیم. این یاداشتها بعدها گنجی گرانبها برای شما و او خواهد بود.

 


 

ماه سوم -هفتۀ 2: 

کودک :

خواندن کتاب حتی در این سن کم به رشد ذهنی کودک و قدرت تکلم او کمک می کند. در زمان خواندن صعی کنید از لهجه ها و صداهای گوناگون و مختلف استفاده کنید تا زمان کتاب خواندن برای او جالب تر شود. اگر او از کتاب خواندن خسته شود، ممکن است رویش را برگرداند به عکس العمل های اوتوجه کنید و زمانی که حس کردید او خسته شده کتاب خواندن را قطع و او زا با کاری دیگر سرگرم کنید.

مراحل رشد کودک :

رشد فیزیکی:

- کودک شما چند هفته پیش دستهایش را کشف کرده بود، ولی او اکنون بیشتر به آنها توجه می کند. او در حالیکه انگشتانش را از هم باز نگه می دارد سعی به آوردن دستهایش به سمت یکدیگر می کند. دستهای او را بگیرید و به او کمک کنید که دست بزند و همچنین خود شما برای او دست بزنید تا او با دیدن شما کارتان را تقلید کند.
- گردن او بهتر از قبل تعادلش را حفظ می کند. وقتی که او را از حالت خوابیده بلند می کنید و یا به حالت نشسته روی پایتان قرار می دهید، متوجه می شوید که او گردنش را متوازن با بقیۀ بدنش نگه می دارد. برای قوی تر کردن عضلات گردنش او را به پشت بخوابانید سپس در حالیکه دستهای او را می گیرید، او را آرام بلند کرده تا به حالت نشسته در آید. او در این زمان می تواند سر و گردنش را در راستان بدنش نگاه دارد.
- او ممکن است بتواند در حالی که دمر خوابیده است سرو سینه اش را تا زاویۀ 45 درجه بالا آورد. برای تشویق او به این کار با یکی از اسباب بازی های مورد علاقه اش را در دست بگیرید رو به روی او بنشینید و در حالیکه دستتان و اسباب بازی را بالای سر او می گیرید. او را صدا کرده تا او تشویق شود که برای دیدن شما و اسباب بازیش سر و سینه اش را بالا بیاورد.

رشد ذهنی:

-اوبا شنیدن صدایشما حتی اگر از یک اطاق دیگر باشد سرش را بر می گرداند.
- ممکن است کودک شما در این زمان در طول شب برای مدت 5 تا 6 ساعت بدون وقفه و بیدار شدن بخوابد.

رشد احساسی:

- او اکنون برای نشان دادن خوشحالیش لبخند میزند. و از آن بهتر او با تمام بدنش می خندد. خندیدن با تمام بدن به این معناست که او خوشحالیش را با تکان دادن دست و پاهایش و حتی خندۀ صدادار نشان می دهد. از این خندیدن با تمام بدن تا می توانید لذت ببرید زیرا کودک آنرا تنها تا 1 سالگی انجام می دهد .

- کودک شما ترجیح خود را برای بودن با کسانی که می شناسدشان را نشان می دهد.

چه چیزهایی ممکن است در ماه سوم -هفتۀ 2 شما را نگران کند؟

اگر شما کودکتان را با شیر خشک تغذیه می کنید ممکن است خرید شیر خشک از نظر مالی بهتان فشار وارد کند. برخی از والدین برای صرفه جویی به این فکر می افتند که در چند وعده از روز به کودک شیر گاو بدهند. ولی به هیچ وجه به این کار وسوسه نشوید. متخصصان اطفال به هیچ وجه شیر گاو را تا قبل از یکسالگی برای کودک توصیه نمی کنند. سیستم گوارش کودک برای اینکه بتواند پروتیین و نمک موجود در شیر گاو را هضم کند بالغ نشده است. این می تواند باعث آسیب جدی به کلیه ها و حتی خونریزی داخلی معده و روده ها در کودک گردد. بنابراین اگر خودتان به فرزندتان شیر نمی دهید تنها از شیر خشکهای مخصوص نوزاد آنهم مارک استاندارد و بهداشتی استفاده کنید .

اسباب بازی های مناسب سن کودک:

- جقجقه
- موبایل های بالای تخت نوزاد که می چرخند و آهنگ می زنند.
- اسباب بازی های نرم و پارچه ای
- اسباب بازی هایی که چراغ دارند.
- آینه های نشکن
- آلات موسیقی اسباب بازی
- اسباب بازی های براق(کاغذ آلومینیوم هم جواب می دهد)
- زیر اندازهایی که رویشان عکس های رنگارنک دارند و از آنها عروسک آویزان است (Play Mats or Gyms )
- توپهای سبک

پارسال این موقع.....

پارسال این زمان شما حتی هنوز باردار نشده بودید. باورتان می شود که زمان چقدر سریع می گذرد! بنابراین از هر لحظۀ با نوزاد بودنتان لذت ببرید زیرا قیل از اینکه متوجه شوید می بینید که فرزندتان تبدبل به یک کودک نوپا شده که ایده ها و نظرات خود را دارد و کلمۀ مورد علاقه اش نیز «نه» گفتن است! آیا تا کنون شروع به نوشتن خاطرات کودکتان کرده اید؟ اگر نه حتماً توصیه به این کار می کنیم. این یاداشتها بعدها گنجی گرانبها برای شما و او خواهد بود.

 


ماه سوم -هفتۀ ۳:

کودک:

در این هفته ممکن است متوجه شوید که کودکتان بیش از پیش به محیط اطرافش توجه نشان می دهد. او به رنگهای جدید و روشن، همچنین اسباب بازی های صدادار توجه نشان می دهد و با دیدن چهره های جدید که با او ارتباط برقرار می کنند، لبخند می زند.

رشد فیزیکی:

- به احتمال زیاد او اکنون می تواند به اختیار خودش اشیایی را که در دسترسش قرار دارند را بگیرد.
- او اکنون رنگهای بیشتری را تشخیص می دهد، پس تا جاییکه می توانید او را با دنیای رنگها آشنا کنید. درست است که او هنوز نمی تواند رنگها را نام ببرد ولی شما آموزش آنرا برایش شروع کنید در حالیکه رنگهای مختلف را به او نشان می دهید نام رنگ را برای او تکرار کنید.

رشد ذهنی:

- این هفته برای مغز کودک یک جهش رشدی بزرگ اتفاق می افتد. که این جهش بر روی رفتار او نیز تاثیر می گذارد. کودک در این سن بیشتر به اطرافش وفق پیدا می کند و همچنین او نسبت به تغییرات در روتینش حساس تر می شود.
- قسمتی از مغز که مسؤول کنترل هماهنگی بین چشمها و دستها می باشد به سرعت در حال رشد و تکامل است. همین سبب می شود که قدرت او برای گرفتن اشیاء بیشتر شود .
- قسمتی از مغز که مسؤول شنیدن، زبان و تکلم و بو است نیز بیشتر از قبل فعال شده است. او ممکن است با شنیدن صدای شما و یا حتی بوی تنتان آرام شود.
- ممکن است به صورت صدادار و به حالت قهقهه بخندد.
- تا جاییکه می توانید با او حرف بزنید. کارهایی را که می کنید برای او توضیح دهید. کودکانی که در زمان نوزادی با آنها زیاد حرف زده می شود در آینده نه تنها اجتماعی تر می شوند بلکه معمولاً دارای IQ بالاتر نیز می باشند. کودک شما قادر به تکرار حرفهای شما نمی باشد ولی حافظۀ در حال رشد اوهمۀ این لغات را ذخیره می کند.

رشد احساسی:

- وابستگی او به شما و همسرتان بیشتر می شود. او ممکن است حتی با حس کردن بوی شما نیز آرام گیرد.
- او در حالی که در آغوش شماستاحساس امنیت و آرامش می کند.

چه چیزهایی ممکن است در ماه سوم -هفتۀ 3 شما را نگران کند؟

بسیاری از کودکان که از پوشک استفاده می کنند دچار بثورات پوشکی می شوند. اگر کودکتان دچار بثورات پوشکی شود حتماً متوجه آن می شوید. قسمتی از پوست او که توسط پوشک پوشیده شده قرمز و ملتهب می شود این نواحی معمولاً ناحیۀ تناسلی، چینهای ران و کفلها می باشند. این نواحی ممکن است با دانه های قرمز پوشیده پوند در حالی که نواحی درگیر ممکن است خشک یا مرطوب باشد و حالت عرق سوز پیدا کند.

بسیاری از والدین فکر می کنند که بثورات پوشکی بخاطر به موقع عوض نشدن کودک رخ می دهد. هر چند که تمیز و خشک نگه داشتن محل پوشک به سریع تر خوب شدن بثورات پوشکی کمک می کند. در بسیاری از موارد این جوشها بخاطر وجود آلرژی که می تواند از شیری که کودک می خورد بوجود می آید.

برای جلوگیری از بثورات پوشکی سعی کنید پیش از بستن پوشک محل پوشک را کاملاً خشک کرده و می توانید از کرمهای محافظت کننده نیز استفاده کنید.اما از پودر استفاده نکنید زیرا که ذرات پودر که در هوا پخش می شوند می توانند وارد ریۀ کودم شده و او را دچار حساسیت کند.

بثورات پوشکی معمولاً پس از دو سه روز درمان خانگی که همان خشک نگه داشتن محل پوشک و استفاده از کرمها و پمادهای مخصوص سوختگی پا می باشد، خوب می شوند. ولی اگر این بثورات به موقع درمان نشوند می توانند به ناراحتی های جدی تری مانند عفونتهای قارچی یا باکتریایی تبدیل شود. در این صورت برای درمان باید به پزشک مراجعه شود تا داروی مناسب و حتی آنتی بیوتیک تجویز کند.

اسباب بازی های مناسب سن کودک:

- جقجقه
- موبایل های بالای تخت نوزاد که می چرخند و آهنگ می زنند.
- اسباب بازی های نرم و پارچه ای
- اسباب بازی هایی که چراغ دارند.
- آینه های نشکن
- آلات موسیقی اسباب بازی
- اسباب بازی های براق(کاغذ آلومینیوم هم جواب می دهد)
- زیر اندازهایی که رویشان عکس های رنگارنک دارند و از آنها عروسک آویزان است (Play Mats or Gyms )
- توپهای سبک

پارسال این موقع..... 

پارسال این زمان شما حتی هنوز باردار نشده بودید. باورتان می شود که زمان چقدر سریع می گذرد! بنابراین از هر لحظۀ با نوزاد بودنتان لذت ببرید زیرا قیل از اینکه متوجه شوید می بینید که فرزندتان تبدبل به یک کودک نوپا شده که ایده ها و نظرات خود را دارد و کلمۀ مورد علاقه اش نیز «نه» گفتن است! آیا تا کنون شروع به نوشتن خاطرات کودکتان کرده اید؟ اگر نه حتماً توصیه به این کار می کنیم. این یاداشتها بعدها گنجی گرانبها برای شما و او خواهد بود.


ماه سوم -هفتۀ 4:

کودک:

کودک شما ساعات بیشتر و به فواصل طولانی تری بیدار می ماند. هوشیاری و توجه او به محیط اطرافش بسیار بیشتر شده است. او به رنگها، صداها و افراد عکس العمل نشان می دهد او از اینکه به او لبخند بزنید و با اوصحبت کنید بسیار لذت می برد پس تا جاییکه می توانید این کار را بکنید.

مراحل رشد کودک:

رشد فیزیکی:

- او ممکن است بتواند سرش را در حالیکه بر پشت خوابیده بالا بیاورد.
- او اکنون می تواند اشیاء دورتر و تا فاصلۀ 6 متری را ببیند. این بدان معناست که او وجود شما را در اطاق حتی اگر در سوی دیگر اطاق باشید را می فهمد.
- همچنان آب دهان او جاری است که این به نرم شدن لثه ها برای دندان در آوردن کمک می کند. هر چند که ممکن است او تا چند ماه دیگر نیز دندان در نیاورد .
- در حالی که دمر خوابیده می تواند با فشار آوردن بر روی بازوها سینه اش را از روی زمین بالا بیاورد. این باعث می شود که عضلات او قوی تر شده و او را برای غلت زدن آماده کند.

- تکان دادن دست و پاهایش منظم تر و قوی تر شده است. اگر او را طوری در حالت ایستاده در بغلتان بگیرید که پاهایش ران شما را لمس کند می بینید که او پاهایش را روی پای شما فشار داده و سعی در ایستادن می کند.

- او دستهایش را راحت تر از قبل به حالت دست زدن به سوی هم می آورد و می اواند انگشتانش را باز و بسته کند.

رشد ذهنی:

- ممکن است کودک شما شروع به خوابیدن در طول شب کند. بله شب بیداری ها و خستگی های ناشی از بی خوابی به پایان رسیده است. البته همۀ والدین این شانس را ندارند و ممکن است فرزند شما همچنان یکی دو بار برای شیر خوردن در طول شب بیدار شود.
- ساعت بیولوژیکی بدن کودک تفاوت بین روز و شب را دانسته و بنابراین او سعی می کند تا در طول روز بیشتر شیر خورده و برای شب که بتواند یک تکه بخوابد ذخیره کند.
- او اکنون می تواند صداهایی مانند "آ گو" از خود در می آورد.

رشد احساسی:

- نوازش، ماساژ دادن، در آغوش گرفتن و در حالیکه در بغلتان است تکان دادن به او آرامش می دهد.
- سرش را به طرف صداهای آشنا برمی گرداند.

چه چیزهایی ممکن است در ماه سوم -هفتۀ 4 شما را نگران کند؟

فرزند شما ممکن است در حالیکه سعی در گرفتن شیی می کند حرکات تشنجی و انقباضی داشته باشد. با اینکه حرکات غیر ارادی عضلات او بسیار نرم تر و ملایم تر شده اند، او ممکن است هنوز به خصوص در زمانیکه برای انجام کاری تمرکز میکند این حرکات را داشته باشد. از این نگران نشوید. به زودی حرکات او توازن بیشتری پیدا کرده و او بهتر می تواند بر عضلاتش کنترل داشته باشد.

اسباب بازی های مناسب سن کودک:

- جقجقه
- موبایل های بالای تخت نوزاد که می چرخند و آهنگ می زنند.
- اسباب بازی های نرم و پارچه ای
- اسباب بازی هایی که چراغ دارند.
- آینه های نشکن
- آلات موسیقی اسباب بازی
- اسباب بازی های براق(کاغذ آلومینیوم هم جواب می دهد)
- زیر اندازهایی که رویشان عکس های رنگارنک دارند و از آنها عروسک آویزان است (Play Mats or Gyms )
- توپهای سبک

پارسال این موقع.....

پارسال این زمان شما یک هفته بارداربودید. بله سفر شما برای مادر شدن از پارسال این زمان شروع شد. باورتان می شود که زمان چقدر سریع می گذرد!بنابراین از هر لحظۀ با نوزاد بودنتان لذت ببرید زیرا قیل از اینکه متوجه شوید می بینید که فرزندتان تبدبل به یک کودک نوپا شده که ایده ها و نظرات خود را دارد و کلمۀ مورد علاقه اش نیز «نه» گفتن است! آیا تا کنون شروع به نوشتن خاطرات کودکتان کرده اید؟ اگر نه حتماً توصیه به این کار می کنیم. این یاداشتها بعدها گنجی گرانبها برای شما و او خواهد بود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم اردیبهشت 1389ساعت 16:38  توسط مامان فائزه  |